Intrastat

BORS LOGISTICS s.r.o., Bratislavská 2284/26, 690 02 Břeclav, tel.: +420 519 444 200, e-mail: bors@bors.cz

BORS LOGISTICS s.r.o.

Naše společnost nabízí vyhotovení výkazu pro INTRASTAT, komunikaci s celními úřady po celé ČR a další služby, které souvisí s povinností vykazovat data pro INTRASTAT. Statistický systém INTRASTAT je sledování pohybu zboží mezi členskými státy EU při vnitrounijním obchodu, který vychází z měsíčních výkazů vyplňovaných zpravodajskými jednotkami.

Povinnost vykazovat data pro INTRASTAT mají zpravodajské jednotky, které dosáhnou prahu pro vykazování. Povinnost vzniká i v průběhu kalendářního roku. Rozhodující je směr pohybu zboží mezi členskými státy bez ohledu na směr pohybu finančních prostředků. Vykazuje se zvlášť odeslání zboží a zvlášť jeho přijetí podle směru přes hranice ČR. Toto je jen několik málo vyjmenovaných podmínek pro vykazování. Budeme rádi, když se s námi spojíte a spolu projednáme různé aspekty systému INTRASTAT.

Naši pracovníci absolvují pravidelné školení změn a novinek v systému INTRASTAT. Můžete se na nás obrátit a my Vám poradíme, zda jste se stali zpravodajskou jednotkou. Dohodneme postup při zaevidování na příslušný celní úřad a zastupování při vedení statistiky

 • Nabízíme Vám:

  • kompletní zpracování výkazu pro INTRASTAT
  • komunikaci s celním úřadem
  • řádné a správné vyplnění výkazu
  • včasnost podání výkazu
  • zpracování a podání negativního výkazu
  • zkušenosti se zařazováním zboží dle celního sazebníku
  • kompletní softwarové vybavení
  • poradenství našich odborných pracovníků
  • dlouholetou zkušenost ve zpracovávání výkazů, ve zbožíznalectví a jednání s Celními úřady