Celní řízení

BORS Břeclav a.s., Bratislavská 2284/26, 690 02 Břeclav, tel.: +420 519 444 200, e-mail: bors@bors.cz

BORS Břeclav a.s.

Dlouholetou tradici a bohaté zkušenosti máme v rámci poskytování celních služeb. Nabízíme komplexní odbavení při dovozu a vývozu zboží mimo země Evropské unie na pracovišti Celního úřadu Břeclav – dálnice D2 (CZ 022300). Toto pracoviště je na velmi výhodném a strategickém místě při vstupu do ČR ze Slovenska a blízkosti Rakouska s nepřetržitou pracovní dobou. Se zbožím propuštěným do volného oběhu (dovoz) na hraničním přechodu můžete ihned manipulovat. Naopak při vývozu můžete využít posledního celního úřadu směrem na východ a jihovýchod.

Další bezesporu výhodou je možnost pro řidiče kamionu využití našeho distribučního místa pro elektronické zpoplatnění dálnic a vybraných silnic tzv. mýtného systému jak při vstupu do ČR tak i výstupu.

 • Pokud dovážíte zboží:

  • zpracujeme za Vás dovozní celní prohlášení (JSD) se všemi náležitostmi  v systému I-CS
  • zaručíme se za Váš celní dluh naší zárukou
  • poskytneme veškerou součinnost v celním řízení
  • nabízíme poradenství a profesní znalosti v oblasti zbožíznalství
 • Pokud vyvážíte zboží:

  • zpracujeme za Vás vývozní celní prohlášení v systému E-CS
  • vyhotovíme doklady o původu zboží
  • vystavíme CMR, CARNET TIR
  • vystavíme tranzit doklady v systému NCTS
 • Dále nabízíme:

  • vyhotovíme žádosti o vydání povolení pro režim s ekonomickým účinkem
  • poskytneme součinnost při realizaci těchto režimů včetně evidence zboží
  • provádíme správu celních skladů a zboží uskladněného v celním skladě
  • poskytujeme součinnost při jednání na právním oddělení celního úřadu