Ochrana spotřebitele

V souladu s ustanovením § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, informujeme o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů: Česká obchodní inspekce, Štěpánská 657/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz Klient má právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu vzniklého z finanční služby Kanceláři finančního arbitra, adresa Legerova 69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz, tel.: 257 042 070, ID datové schránky: qr9ab9x, email: arbitr@finarbitr.cz nebo podat stížnost u České národní banky, adresa Na Příkopě 864/28, 110 00 Praha, tel.: 224 411 111, zelená linka tel.: 800 160 170, www.cnb.cz

The client has the right to submit proposal to solve the conflict incurred by the financial services to the Office of Financial Arbiter, address Legerova 69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz, tel.: +420 257 042 070, data mail box ID: qr9ab9x, email: arbitr@finarbitr.cz. or submit a complaint to Czech National Bank, address na Příkopě 864/28,110 00 Praha, tel.: 224 411 111, tel.: 800 160 170, www.cnb.cz