Celní služby

BORS LOGISTICS s.r.o., Bratislavská 2284/26, 690 02 Břeclav, tel.: +420 519 444 200, e-mail: bors@bors.cz

BORS LOGISTICS s.r.o.
 • Středisko celních služeb nabízí tyto služby:

  • vystavování celních prohlášení do jednotlivých režimů dovoz, vývoz a tranzit
  • vystavení vývozních dokladů v systému E-CS – e-vývozy
  • vystavení dovozních dokladů v systému I-CS – e-dovoz
  • kompletní zpracování a vyplňování celních dokladů (JSD, JSDd, nákladních listů CMR, karnetů TIR a ostatních dokladů)
  • dokumenty pro společný režim tranzitu a společný tranzit v systému NCTS
  • vyhotovení a vyřízení osvědčení o původu EUR.1, A.TR
  • zpracování celních dokladů pro uskladnění a správu zboží v celních skladech
  • přímé i nepřímé zastoupení klientů v celním řízení včetně zajištění celního dluhu formou ručení
  • poradenská činnost k celním předpisům EU, při dovozu a vývozu zboží, v otázkách zbožíznalství
  • INTRASTAT – zpracování a odeslání statistického hlášení o intrakomunitárním obchodu
  • prodej dálničních známek
  • vystavování dokladů při dovozu nebo vývozu vybraných výrobků podléhajících SPD
  • vystavování zjednodušených průvodních dokladů při vývozu pohonných hmot
  • vystavování dokladů o dopravě při dovozu pohonných hmot
  • směnárenská činnost
  • služby spojené s výběrem mýtného