Společenská odpovědnost

Téma společenské odpovědnosti firem je v dnešní době často skloňováno. Týká se především změny ve způsobu chování firem, kdy je zdůrazňována orientace spíše na dlouhodobé cíle zohledňující potřeby vnitřního a vnějšího prostředí společnosti. Podstatou je budování systému, který je založen na bázi dobrovolnosti, nad rámec zákonných požadavků.

Skupina BORS uplatňuje ve své podnikatelské činnosti principy společenské odpovědnosti a zahrnuje je do své podnikatelské strategie. Zaměřuje se na globální aspekty a zamýšlí se nad dopady svého chování pro své okolí. Pozornost směřuje k zákazníkům, zaměstnancům, obchodním partnerům, konkurenci, zainteresovaným subjektům a veřejnosti. BORS se přihlásil do „Ankety společenské odpovědnosti“, jejíž 4. ročník byl vyhlášen Institutem společenské odpovědnosti, o.p.s., kde zvítězila ve veřejném hlasování v kategorii nad 250 zaměstnanců.