Whistleblowing

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE MOŽNÉHO PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ:

BORS Břeclav a.s., IČO: 49969242; BORS BUS s.r.o., IČO: 63473089; BORS LOGISTICS s.r.o., IČO: 60749881; BORS SERVIS s.r.o., IČO: 06709508, je povinným subjektem, který musí v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zajistit přijímání oznámení o možném protiprávním jednání (whistleblowing). Oznamovatel může podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti, externího oznamovacího systému provozovaného Ministerstvem spravedlnosti, nebo za zákonem stanovených podmínek zveřejněním.

Způsoby podání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému:

Elektronicky: zasláním e-mailové zprávy na adresu: filipek@bors.cz; Telefonicky: zavoláním na tel. číslo: +420 731 606 236; Osobně: po předchozí domluvě s příslušnou osobou (ve lhůtě 14 dnů). Příslušná osoba pro přijímání a vyřizování oznámení: JUDr. Matěj Filípek, podnikový právník.

Společnost vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

Způsob podání oznámení prostřednictvím oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti:

Vyplněním formuláře na adrese: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/