Ochrana osobních údajů / GDPR

Společnost BORS Holding s.r.o., IČO 63474999, se sídlem Bratislavská 2284/26, 690 02 Břeclav, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 20333 a společnosti v holdingovém uspořádání skupiny BORS, tj. společnosti BORS Břeclav a.s., IČO: 49969242, se sídlem Bratislavská 2284/26, 690 02 Břeclav, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1218, BORS BUS s.r.o., IČO: 63473089, se sídlem Bratislavská 2284/26, 690 02 Břeclav, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 20179, BORS LOGISTICS s.r.o., IČO: 60749881, se sídlem Bratislavská 2284/26, 690 02 Břeclav, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 19140 a BORS SERVIS s.r.o., IČO: 06709508, se sídlem Bratislavská 2284/26, 690 02 Břeclav, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 103837 (dále jen „Skupina BORS“ nebo „Společnost„) jako správce osobních údajů v souvislosti s provozní činností a poskytováním svých služeb zpracovávají osobní údaje svých zákazníků, fyzických osob jednajících za obchodní partnery, zaměstnanců a dalších osob.

Ochrana osobních údajů je součástí firemní politiky a odpovědnosti všech společností skupiny BORS. Každá ze společností skupiny BORS při shromažďování a dalším zpracování osobních údajů postupuje v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU„), s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a s normami Evropské unie, především Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR„) a deklaruje, že ke dni účinnosti tohoto nařízení dne 25. května 2018 je připravena plnit povinnosti kladené na společnost jako správce nebo zpracovatele osobních údajů.

K ochraně osobních údajů a jiných důvěrných informací získaných a zpracovávaných v rámci své činnosti a k plnění informační povinnosti v souladu s článkem 12 Nařízení GDPR a sdělování dalších informací souvisejících s ochranou osobních údajů, přijala skupina BORS tento dokument

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správcem ve smyslu zákona je vždy ta společnost skupiny BORS, které subjekt údajů osobní údaje poskytl nebo která je od subjektu údajů získala k naplnění jednoho nebo více účelů, tj.:

 • BORS Holding s.r.o.

  IČO: 63474999, Bratislavská 2284/26, 690 02 Břeclav
  E-mail: bors@bors.cz, ID DS: 6perfx2

 • BORS Břeclav a.s.

  IČ: 49969242, Bratislavská 2284/26, 690 02 Břeclav
  E-mail: bors@bors.cz, ID DS: ye9cdc2

 • BORS BUS s.r.o.

  IČO: 63473089, Bratislavská 2284/26, 690 02 Břeclav
  E-mail: bors@bors.cz, ID DS: bsvzejg

 • BORS LOGISTICS s.r.o.

  IČO: 60749881, Bratislavská 2284/26, 690 02 Břeclav
  E-mail: bors@bors.cz, ID DS: dzppvsv

 • BORS SERVIS s.r.o.

  IČO: 06709508, Bratislavská 2284/26, 690 02 Břeclav
  E-mail: bors@bors.cz, ID DS: tduxdg7

KONTAKTNÍ ÚDAJE POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pověřenec:JUDr. Matěj Filípek
Kontaktní adresa:BORS Holding s.r.o.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Bratislavská 2284/26
690 02 Břeclav
Telefon:+420 519 444 212
E-mail:poverenec@bors.cz