Politika životního prostředí

Skupina BORS plně chápe potřebu chránit životní prostředí. Současně se také aktivně snaží minimalizovat veškeré možné negativní enviromentální dopady plynoucí z jejích činností. Strategie Skupiny BORS v oblasti životního prostředí vychází ze zásady trvale udržitelného rozvoje a odpovědnosti vůči budoucím generacím.

 • Základní principy politiky životního prostředí Skupiny BORS

  • Důsledné dodržovaní všech zákonných norem
  • Pravidelná kontrola podnikové ochrany životního prostředí a preventivní předcházení případným negativním enviromentálním vlivům
  • Hospodárné nakládání s pohonnými hmotami
  • Vozový park s podílem nízkoemisních a bezemisních vozidel
  • Pravidelné servisní prohlídky vozového parku
  • Optimalizace a plánování přepravních tras vedoucí ke snižování negativních dopadů této činnosti na životní prostředí
  • Ekologická likvidace nebezpečných odpadů
  • Vedení zaměstnanců k zodpovědnému chování vůči životnímu prostředí
  • Veškerá investiční rozhodnutí jsou posuzována také z hlediska možných vlivů na životní prostředí

Jsme si vědomi toho, že i přes veškerou snahu způsobuje činnost naší společnosti zátěž pro životní prostředí. Uplatňováním a důsledným dodržováním principů politiky životního prostředí, se snažíme naplnit náš cíl v této oblasti – co nejšetrnější zacházení se životním prostředím a přírodními zdroji.