Vrácení ŘP

BORS Holding s.r.o., Bratislavská 2284/26, 690 02 Břeclav, tel.: +420 519 444 200, e-mail: bors@bors.cz

BORS Holding s.r.o.

Zákaz řízení

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, jeden rok. Cvičné jízdy a přezkoušení můžete aboslovat až poté, kdy Vám skončil zákaz činnosti. V případě, kdy Vám byl zbytek zákazu po polovině trestu prominut, můžete začít až poté, kdy nabylo příslušné rozhodnutí právní moci.

K přezkoušení je nutné doložit:

 • rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti
 • při prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení
 • výpis z karty řidiče
 • žádost o řidičský průkaz
 • posudek o zdravotní způsobilosti
 • posudek dopravního psychologa

12 bodů

Při dosažení 12 bodů musíte přezkoušení z odborné způsobilosti za účelem vrácení řidičského oprávnění absolvovat vždy.

K přezkoušení je nutné doložit:

 • výpis z karty řidiče
 • žádost o řidičský průkaz
 • posudek o zdravotní způsobilosti
 • posudek dopravního psychologa

Zdravotní důvody

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat v případě, že od nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než tři roky.

K přezkoušení je nutné doložit:

 • výpis z karty řidiče
 • žádost o řidičský průkaz
 • posudek o zdravotní způsobilosti