Výstavba FVE

Název projektu:Výstavba FVE společnosti BORS Holding
Registrační číslo:CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0002417
Žadatel:BORS Holding s.r.o.
Poskytovatel dotace:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Program:Národní plán obnovy
Datum ukončení projektu:31.5.2024

Popis projektu

Realizace projektu spočívá v instalaci FVE o výkonu 99,9kWp na střeše stávajících objektů společnosti BORS Holding s.r.o. v Břeclavi, ulice Bratislavská. FVE bude bez bateriového úložiště.

Cíl projektu

Cílem tohoto projektu je instalace FVE o velikosti 99,9kWp na střeše stávajících objektech společnosti BORS Holding s.r.o., bez akumulace. Realizace projektu bude probíhat v areálu na adrese Bratislavská 2284/26, 690 02 Břeclav. Výsledkem projektu bude zvýšení elektrického výkonu z obnovitelných zdrojů energie.

Ukončení projektu

Projekt „VÝSTAVBA FVE SPOLEČNOSTI BORS HOLDING“ bude ukončen do 31.5.2024.

Projekt je spolufinancován z prostředků EU – financování v rámci NEXT GENERATION EU