Vrácení ŘP| BORS Břeclav a.s. - nákladní a osobní doprava, celní služby, autosalon a servis Renault, tenisový areál

Vrácení ŘP

Zákaz řízení

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, jeden rok.

 

Cvičné jízdy a přezkoušení můžete aboslovvat až poté, kdy Vám skončil zákaz činnosti. V případě, kdy Vám byl zbytek zákazu po polovině trestu prominut, můžete začít až poté, kdy nabylo příslušné rozhodnutí právní moci.

 

K přezkoušení je nutné doložit:

 • rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti
 • při prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení
 • výpis z karty řidiče
 • žádost o řidičský průkaz
 • posudek o zdravotní způsobilosti
 • posudek dopravního psychologa

 

12 bodů

Při dosažení 12 bodů mustíe přezkoušení z odborné způsobilosti za účelem vrácení řidičského orpávnění aboslvovat vždy.

 

K přezkoušení je nutné doložit:

 • výpis z karty řidiče
 • žádost o řidičský průkaz
 • posudek o zdravotní způsobilosti
 • posudek dopravního psychologa

 

Zdravotní důvody

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte abolvovat v případě, že od nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než tři roky.

 

K přezkoušení je nutné doložit:

 • výpis z karty řidiče
 • žádost o řidičský průkaz
 • posudek o zdravotní způsobilosti


Karel Kos
Pojď jezdit k námTenis, sauna, posilovna a další výhody.Zjistit více
Roman Špaček
Pojď pracovat k námFinanční jistota, osobní růst a další výhody.Zjistit více