Celní řízení| BORS Břeclav a.s. - nákladní a osobní doprava, celní služby, autosalon a servis Renault, tenisový areál

Celní řízení

Dlouholetou tradici a bohaté zkušenosti máme v rámci poskytování celních služeb. Nabízíme komplexní odbavení při dovozu a vývozu zboží mimo země Evropské unie na pracovišti Celního úřadu Břeclav – dálnice D2 (CZ 022300). Toto pracoviště je na velmi výhodném a strategickém místě při vstupu do ČR ze Slovenska a blízkosti Rakouska s nepřetržitou pracovni dobou. Se zbožím propuštěným do volného oběhu (dovoz) na hraničním přechodu můžete ihned manipulovat. Naopak při vývozu můžete využít posledního celního úřadu směrem na východ a jihovýchod.

Další bezesporu výhodou je možnost pro řidiče kamionu využití našeho distribučního místa pro elektronické zpoplatnění dálnic a vybraných silnic tzv. mýtného systému jak při vstupu do ČR tak i výstupu.

 

Pokud dovážíte zboží:

 • zpracujeme za Vás dovozní celní prohlášení (JSD) se všemi náležitostmi  v systému I-CS
 • zaručíme se za Váš celní dluh naší zárukou 
 • poskytneme veškerou součinnost v celním řízení 
 • nabízíme poradenství a profesní znalosti v oblasti zbožíznalství

 

Pokud vyvážíte zboží:

 • zpracujeme za Vás vývozní celní prohlášení v systému E-CS
 • vyhotovíme doklady o původu zboží 
 • vystavíme CMR, CARNET TIR 
 • vystavíme tranzit doklady v systému NCTS 

 

Dále nabízíme:

 • vyhotovíme žádosti o vydání povolení pro režim s ekonomickým účinkem 
 • poskytneme součinnost při realizaci těchto režimů včetně evidence zboží 
 • provádíme uskladnění v celním skladu a správu celních skladů 
 • poskytujeme součinnost při jednání na právním oddělení celního úřadu

 Karel Kos
Pojď jezdit k námTenis, sauna, posilovna a další výhody.Zjistit více
Roman Špaček
Pojď pracovat k námFinanční jistota, osobní růst a další výhody.Zjistit více