Fotogalerie| BORS Břeclav a.s. - nákladní a osobní doprava, celní služby, autosalon a servis Renault, tenisový areál

Fotogalerie

 

SLAVNOSTNÍ UVEDENÍ VOZIDEL DO PROVOZU - 19. 4. 2018

 

 

 

Společnost BORS Břeclav a.s. zahájila modernizaci svého vozového parku pro městskou hromadnou dopravu v Břeclavi, a to nákupem 8 nových vozidel. Dne 19. dubna 2018 proběhlo na autobusovém nádraží slavnostní uvedení těchto nových ekologických vozidel pro MHD Břeclav do provozu. V měsíci srpnu bude nasazeno do provozu dalších 6 vozidel. Dopravní obslužnost města Břeclavi tak bude zajišťovat 14 nových autobusů, které přispějí ke zvýšení kvality, bezpečnosti a komfortu městské hromadné dopravy.

Novinkou je, že všechna vozidla budou mít pohon na zemní plyn. Vzhledem k tomu, že se jedná o vozidla ekologická, dostal každý autobus jméno podle květiny. Cestující tak může jet například Sněženkou, Slunečnicí nebo Pampeliškou.

Nově pořízená vozidla jsou plně nízkopodlažní, klimatizovaná a bezbariérová, vybavena vnitřním elektronickým a akustickým systémem pro informování cestujících včetně nevidomých a slabozrakých osob. Vzhledem k tomu, že se jedná o nízkopodlažní autobusy, zvýší se tak dostupnost dopravy především pro seniory, rodiče s dětskými kočárky a malými dětmi, cestující se zdravotním a pohybovým postižením.

Díky snížení emisí produkovaných autobusy ve městě se tak zlepší kvalita ovzduší.

Kompletní obnova vozidel městské hromadné dopravy je nákladným projektem. Proto společnost BORS Břeclav využila možnosti získat dotační prostředky z Integrovaného regionálního programu a projekt nákupu nových vozidel je spolufinancován Evropskou unií. Celý finanční efekt, dle pravidel dotace, sníží budoucí náklady města Břeclav na financování dopravní obslužnosti. Kompletní plynofikací městské hromadné dopravy tak dochází k naplnění jednoho z cílů Strategického plánu rozvoje města Břeclav.

V souvislosti s nákupem nových vozidel byla vybudována a otevřena nová plnicí stanice stlačeného zemního plynu (CNG) v areálu Čerpací stanice BORS Břeclav. O výstavbě plnicí stanice uvažovalo vedení společnosti už několik let. Práce na projektové dokumentaci se však zintenzivnily v březnu 2016 v souvislosti s možností pořízení nízkoemisních vozidel pro městskou hromadnou dopravu Břeclav. Na konci roku 2016 získala společnost BORS Břeclav stavební povolení. Stavební práce byly dokončeny v březnu letošního roku. Společnost tak výstavbou plnicí stanice rozšířila sortiment distribuovaných pohonných hmot na veřejné čerpací stanici v Břeclavi o stlačený zemní plyn (CNG). Možnost plnění je určena pro širokou veřejnost, umožňuje plnění užitkových vozidel, nákladních vozidel a dodávek. BORS ve své podnikatelské činnosti uplatňuje principy společenské odpovědnosti a zahrnuje je do své podnikatelské strategie. Zaměřuje se na globální aspekty a zamýšlí se nad dopady svého chování pro své okolí.

Dlouhodobým cílem společnosti je další rozšíření vozového parku s alternativním pohonem. Pořízením autobusů na plyn se tak výrazně podílí na snížení negativního dopadu provozu autobusů na životní prostředí. Vzhledem k tomu, že se jedná o vozidla nízkopodlažní, je pro cestující zajištěna snadnější dostupnost veřejné dopravy a zvýšen komfort při cestování.

 

DOKONČENÍ MODERNIZACE VOZOVÉHO PARKU - 13.8.2018

Modernizace vozového parku pro městskou hromadnou dopravu byla dokončena, a to nákupem dalších 6 nových vozidel na zemní plyn. Prvních 8 nových autobusů bylo uvedeno do provozu v dubnu 2018. Dopravní obslužnost města Břeclavi tak bude kompletně zajištěna 14 novými nízkopodlažními autobusy na alternativní pohon CNG, které zvyšují kvalitu, bezpečnost a komfort městské hromadné dopravy. Všechny autobusy městské dopravy jsou nyní klimatizované.

Všech 6 nově pořízených vozidel je identických s těmi, které byly uvedeny do provozu v dubnu. Jsou plně nízkopodlažní, bezbariérová, vybavena vnitřním elektronickým a akustickým systémem pro informování cestujících včetně nevidomých a slabozrakých osob. Díky tomu bude městská doprava dostupnější především pro seniory, rodiče s dětskými kočárky a malými dětmi, cestující se zdravotním a pohybovým postižením. Také tato městská vozidla jsou odlišena od linkových vozidel vzorem květiny. Paleta květin je doplněna např. pivoňkou, hyacintem nebo lilií.

 

 

 Karel Kos
Pojď jezdit k námTenis, sauna, posilovna a další výhody.Zjistit více
Roman Špaček
Pojď pracovat k námFinanční jistota, osobní růst a další výhody.Zjistit více