Certifikace 2015| BORS Břeclav a.s. - nákladní a osobní doprava, celní služby, autosalon a servis Renault, tenisový areál

Certifikace 2015

Recertifikační audit 2015

 
Ve dnech 26. a 27. března roku 2015 proběhl v naší společnosti recertifikační audit norem ISO 9001, což znamená opětovné prověření všech certifikovaných činností v rámci jednoho auditu. Audit prováděla stejně jako v minulém období renomovaná společnost Lloyd´s Register LRQA.
 
Novinkou v průběhu auditu byl u každého procesu dotaz na rizika. Tedy jaká ohrožení vnímají pracovníci u činnosti, kterou se zabývají. Následně pak šlo o uvědomování si možné prevence těchto rizik. Nový prvek v auditu nebyl samoúčelný, jednalo se o předzvěst přechodu na novelizovanou normu ISO 9001, jejíž vydání se očekává na podzim roku 2015. Novou normu jsme povinni do našeho systému kvality zahrnout ve stanoveném překlenovacím období, což nelze provést „přes noc“. V podstatě už nyní můžeme začít postupně zavádět změny směřující k novým pravidlům.
 
Důležitá je skutečnost, že certifikát jsme v roce 2015 obhájili na další tři roky. V závěrečné zprávě se vyskytlo několik velmi potěšujících zjištění. Externí auditoři hodnotí náš systém managementu kvality jako vyspělý. O systému mají zaměstnanci velmi dobré povědomí a co víc, „ISO požadavky“ jsou začleněny do rutinních pracovních postupů a návyků pracovníků, což dokladuje efektivní zavedení systému managementu kvality.

 

V následujících dvou letech nás čekají tzv. dozorové audity. Další recertifikační audit je předpokládaný v roce 2018 a již podle novelizované normy ISO 9001. Karel Kos
Pojď jezdit k námTenis, sauna, posilovna a další výhody.Zjistit více
Roman Špaček
Pojď pracovat k námFinanční jistota, osobní růst a další výhody.Zjistit více