Certifikace 2012| BORS Břeclav a.s. - nákladní a osobní doprava, celní služby, autosalon a servis Renault, tenisový areál

Certifikace 2012

Recertifikační audit 2012

V posledních březnových dnech roku 2012 proběhl audit prověřující shodu procesů probíhajících v naší společnosti s normou ISO 9001:2008. Již tradičně byl audit proveden prestižní mezinárodní společností Lloyd´s Register Quality Assurance (LRQA).
 

Tento audit uzavřel tříleté období platnosti certifikátu a v rámci tří dnů byly auditovány všechny doposud certifikované procesy. Novinkou toho tzv. recertifikačního auditu byl požadavek na rozšíření certifikace, a to konkrétně o činnosti střediska autoškola.
 

Výsledkem auditu je vždy závěrečná zpráva, v níž bylo konstatováno následující. Cíl auditu v podobě posouzení fungování celého systému managementu kvality, včetně rozšíření o provozování autoškoly, byl splněn v celém rozsahu. Veškeré relevantní požadavky normy ISO 9001:2008 byly splněny a systém managementu kvality je rovněž vhodně udržován a dále rozvíjen. Za uplynulé období platnosti certifikátu organizace na základě plnění stanovených měřitelných ukazatelů prokázala, že systém managementu kvality je vhodně udržován a dále rozvíjen. To se projevilo např. udržením počtu reklamací nebo stížností na standardní úrovni přes nárůst obchodních případů nebo přepravených osob. Trvalá pozornost vedení je věnována zlepšování systému např. modernizaci vozového parku (nákladní i osobní doprava) a vyplývá i z monitorování spokojenosti zákazníků. Organizace si je vědoma svých silných i slabších stránek a reaguje na uvedená zjištění např. rozsáhlými školícími projekty. Na základě skutečností zjištěných v průběhu recertifikačního auditu má organizace perspektivu dalšího zlepšování systému managementu kvality.
 

Na základě průběhu auditu bylo vydáno doporučení k obnovení platnosti certifikátu s platností na následující 3 roky. V následujících dvou letech tedy tradičně proběhnou tzv. dozorové audity, samozřejmě nyní zahrnující i činnost střediska autoškola, které budou opět následovány auditem recertifikačním.Karel Kos
Pojď jezdit k námTenis, sauna, posilovna a další výhody.Zjistit více
Roman Špaček
Pojď pracovat k námFinanční jistota, osobní růst a další výhody.Zjistit více