Certifikace 2009| BORS Břeclav a.s. - nákladní a osobní doprava, celní služby, autosalon a servis Renault, tenisový areál

Certifikace 2009

Recertifikační audit dle standardu ISO 9001:2008

Ve dnech 18. a 19. února 2009 proběhl v naší společnosti recertifikační audit, který provedla již po čtvrté certifikační společnost Lloyd´s Register Quality Assurance (LRQA). Audit byl tradičně zaměřen na sledování kvality procesů fungujících uvnitř společnosti. Kontrolovány byly všechny procesy napříč organizací.
 

Do systému kvality byly operativně implementovány změny, jež vyvstaly z požadavků revidované normy ISO 9001:2008. Změny byly provedeny mimo jiné v Příručce kvality, což je jeden z hlavních dokumentů, o který se auditoři zajímali. Dále bylo po předchozí dohodě vypracováno Dílčí přezkoumání managementu kvality, na jehož základě bylo doporučeno posuzovat naši společnost již dle nového standardu.
 

Před zahájením externího auditu byl dohodnut časový harmonogram, a to z důvodu zajištění kontinuity auditu, připravenosti vlastníků procesů a vyvarování se časové tísni. Za společnost LRQA se externího auditu zúčastnili Ing. Roman Prchal, který měl funkci vedoucího auditora, dále Ing. Jana Vintrová, jež v naší společnosti prováděla kontrolní audit minulý rok a tzv. trainer Ing. Roman Sedláček.
 

První den auditu byl zahájen jednáním u generálního ředitele, auditoři byli seznámeni s historií firmy, pozicí na trhu, vizí a politikou kvality akciové společnosti. Hovořilo se o rozvoji naší společnosti vzhledem ke spuštění další etapy IDS JMK, s tím souvisejícím personálním rozšířením a dalších aspektech, které charakterizují zlepšování a udržování našeho systému managementu kvality.
 

Dále bylo auditory přezkoumáváno, zda naplňujeme všechny požadavky normy. Zaměřili se na kontrolu dokumentovaných postupů, zajímali se o to, jakým způsobem řídíme dokumentaci, zda máme identifikovány procesy, zda je zajištěna jejich návaznost v mapě procesů, jak procesy monitorujeme a jaké metody k tomu využíváme. Zabývali se mimo jiné cíli kvality a sledováním a vyhodnocováním spokojenosti zákazníků. Po prověření mnoha dalších ustanovení normy se vydali přímo do „terénu“, aby zjistili, jak teorie funguje přímo na pracovištích a zda jsou popsané procesy zaměstnanci zažité a vyhovující.
 

Mezi prvními prověřovanými pracovišti byly divize osobní dopravy, divize nákladní dopravy včetně auditu přistaveného kamionu a nakonec byly posouzeny procesy na středisku celních služeb. Druhý den audit probíhal na prodejně a servisu vozů Renault, byl dokončen audit na divizi osobní dopravy, zkontrolovány byly také informační systém a činnosti personálního útvaru.
 

Výsledek auditu je výborný a velmi povzbudivý pro další období. Nebyla identifikována žádná závažná ani méně závažná neshoda. Z výsledků externího auditu vyplynulo pouze několik doporučení, která mohou být po zvážení zařazena do našeho systému managementu kvality. 
 

Systém managementu kvality byl auditory označen za vysoce efektivně implementovaný včetně požadavků souvisejících s přechodem na nový standard. Přestože oficiální překlad revidované normy ještě v České republice nebyl vydán, patří tak BORS Břeclav a.s. k prvním firmám, které se novým požadavkům pro řízení kvality procesů přizpůsobily. 
 Karel Kos
Pojď jezdit k námTenis, sauna, posilovna a další výhody.Zjistit více
Roman Špaček
Pojď pracovat k námFinanční jistota, osobní růst a další výhody.Zjistit více