Certifikace 2006| BORS Břeclav a.s. - nákladní a osobní doprava, celní služby, autosalon a servis Renault, tenisový areál

Certifikace 2006

Certifikační audit pod vedením LRQA

Ve dnech 6. a 7. dubna 2006 proběhl na všech provozovnách naší společnosti certifikační audit, který byl tentokrát trochu odlišný od všech předchozích auditů. Provedla jej totiž jiná certifikační společnost, než na kterou jsme byli dosud zvyklí. Jednalo se o významnou certifikační společnost Lloyd's Register Quality Assurance, a co je důležité, auditoři nejenže doporučili vydání certifikátu pod anglickou akreditací, ale v závěrečné zprávě také konstatovali, že náš systém řízení jakosti je na velmi vysoké úrovni.
 

Nová certifikační společnost byla vybrána na základě výběrového řízení, o kterém rozhodlo vedení společnosti v říjnu loňského roku. Z celkem 10 potencionálních firem byly vybrány čtyři nejvýznamnější mezinárodní společnosti, které byly požádány o zaslání nabídky. Začátkem roku pak představenstvo společnosti vybralo jako nejvhodnějšího dodavatele právě firmu Lloyd's Register Quality Assurance, s níž byla uzavřena smlouva na 3 roky
 

Samotný audit byl rozdělen do dvou etap. První etapa se uskutečnila 15. března. Vedoucí auditor prověřil povinné prvky normy ISO 9001:2000, tj. zkontroloval, zda existují stanovené dokumentované postupy (příručka jakosti, směrnice, manuály) a zda jsou dostatečně řízeny, zda máme identifikovány procesy a jakým způsobem je monitorujeme, jestli máme stanoveny cíle jakosti, jak zjišťujeme spokojenost našich zákazníků ... a spoustu dalších a dalších požadavků, které norma vyžaduje.
 

Po prověření těchto bodů a po detailním seznámení s rozsahem všech poskytovaných činností bylo konstatováno, že systém je připraven pro podrobný audit jednotlivých procesů, resp. pracovišť, a byl vypracován detailní plán pro II. etapu auditu.
 

Druhá etapa tedy proběhla ve dnech 6. - 7. dubna. První den byl zahájen u generálního ředitele, kde byli auditoři seznámeni zejména s vizí akciové společnosti, se zásadami péče o zákazníka a s pravidly, jak "udržujeme a zlepšujeme systém kvality". Dalšími prověřovanými pracovišti během prvního dne byla prodejna a servis vozů Renault, divize nákladní dopravy, a na provozovně v Hustopečích osobní doprava a středisko opravárenství.
 

Novinkou na nákladní dopravě byl plánovaný audit přistaveného kamionu a také zaměření auditorů na zajišťování přeprav nebezpečného zboží podle pravidel úmluvy ADR.
 

Druhý den byla pozornost věnována zejména procesům, díky kterým udržujeme vhodnou infrastrukturu, tedy jak se staráme o budovy a zařízení, vybavení dílen, informační systém atd. Prověřeny byly také činnosti personálně-právního útvaru. Obdobně jako na nákladní dopravě proběhl audit nákladního vozidla, tak na osobní dopravě se auditoři zajímali o provozování městské dopravy, a to natolik, že auditovali přímo "v terénu " jeden ranní spoj linky č. 6.
 

Poslední certifikovanou oblastí byla divize celních služeb, kde auditoři navštívili pracoviště v Mikulově, a to především kvůli provozování celního skladu a poté i pracoviště ve Staré Břeclavi, tentokrát hlavně kvůli činnostem Intrastatu a celního řízení.
 

Nový certifikát začne platit od konce dubna a bude zahrnovat všechny činnosti, které byly dosud certifikovány, tedy nákladní dopravu a spedici, osobní dopravu, celní služby a Renault. Platnost certifikátu je 3 roky
 Karel Kos
Pojď jezdit k námTenis, sauna, posilovna a další výhody.Zjistit více
Roman Špaček
Pojď pracovat k námFinanční jistota, osobní růst a další výhody.Zjistit více