Přihláška

Zde si můžete stáhnout formuláře potřebné k zahájení kurzu.

Řidičské oprávnění

Žádost o řidičské oprávnění:  

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel:  

Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti:  

 

Profesní způsobilost řidičů

Pravidelné školení: 

Vstupní školení: