Certifikace 2004

ISO 9001:2000

Ve dnech 26. - 27. dubna 2004 společnost BORS Břeclav a.s. úspěšně obhájila zavedený systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2001. Kontrolní audit prováděla auditorská společnost DEKRA-ITS Certification Services GmbH, Stuttgart. K pravidelně prověřovaným oblastem patřil útvar generálního ředitele, personalistika, marketing, bezpečnost práce a ekologie, a také provozně-investiční činnosti a oddělení informatiky. Vzhledem k charakteru činnosti naší firmy byla největší pozornost věnována divizi nákladní dopravy a opravárenskému středisku v Břeclavi.
 

Program auditu byl rozšířen o "informační pohovor", který proběhl na autosalónu a na servisu divize Renault, neboť strategickým záměrem společnosti bylo divizi Renault certifikovat a tím prokázat kvalitu námi poskytovaných služeb. Certifikační audit na divizi Renault proběhl 19. srpna 2004.