Ochrana spotřebitele

V souladu s ustanovením § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, informujeme o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů:
Česká obchodní inspekce, Štěpánská 657/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz